Boques d’incendis equipades

Boques d’incendis equipades

 

BIE’S són elements de lluita contra el foc d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats. La seva funció proporcionar aigua per a l’extinció del foc o refredar les superfícies per evitar l’avançament del foc. Les boques d’incendi equipades poden ser de mànega semirígida o mànega plana. Aquests elements han d’estar ben acoblats els uns als altres i estar connectats permanentment a una xarxa de proveïment d’aigua, sempre en posició de càrrega.