Boques d’incedís equipades

Boques d’incedís equipades

 

BIE’S són elements de lluita contra el foc d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats.
La seva funció proporcionar aigua per a l’extinció del foc o refredar les superfícies per evitar l’avançament del foc.
Les boques d’incendi equipades poden ser de mànega semirígida o mànega plana.
Aquests elements han d’estar ben acoblats els uns als altres i estar connectats permanentment a una xarxa de proveïment d’aigua, sempre en posició de càrrega.