Senyals d’Emergencia

Senyals d’Emergencia

La senyalització de seguretat i salut en el treball és fonamental per mantenir la seguretat de les diferents àrees, o activitats. En cas d’emergència la col·locació correcta dels senyals que estiguin dins de les normatives pot garantir la seguretat de moltes persones.
Entre els nostres productes oferim senyals i cartells de senyalització i advertència.