Senyals d’Emergencia

Senyals d’Emergencia

La senyalització de seguretat i salut en el treball  és fonamental per mantenir la seguretat de les diferents àrees , o activitats.
En cas d’emergencia la colócaciò correcta dels senyals que estiguin dins de les normatives pot garantir la seguretat de moltes persones.
Entre els nostres productes oferim senyals i cartells de senyalitzaciò i advertencia.