Sistemes de Detecció d’íncendis

Sistemes de Detecció d’íncendis

Els detectors d’incendis està format per un conjunt d’elements, equips i sistemes instal·lats amb l’objectiu de detectar ràpidament els seus inicis i amb això possibilitar una intervenció ràpida per a dur a terme la seva completa extinció.
Piros seguretat us oferim, des de centrals analògiques, detectors convencionals, polsadors d’alarmes, sirenes òptiques, tèrmiques, acústiques, etc.
També us oferim recanvis per al seu correcte manteniment.
Qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon o correu electrònic.