Sistemes de Detecció d’íncendis

Sistemes de Detecció d’íncendis

Els detectors d’incendis està format per un conjunt d’elements, equips i sistemes instal·lats amb l’objectiu de detectar ràpidament els seus inicis i amb això possibilitar una intervenció ràpida per a dur a terme la seva completa extinció.
Piros seguretat us oferim ,des de centrals analògiques ,detectors convencionals , polsadors d’alarmes , sirenes òptiques , tèrmiques , acústiques , etc.
També us oferim recanvis per al seu correcte manteniment.
Qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon o correu electrònic.