Columna seca

Columna seca

La columna seca és per a ús exclusiu per a serveis d’extinció d’incendis i està format per un tub buit que pot ser connectat a una font d’aigua a pressió per als bombers.
El seu sistema de funcionament és realment senzill, ja que es tracta d’una xarxa hidràulica pressuritzada amb aigua i filtres de baixada les que, en veure afectades per una incidència directa de la temperatura, perden part del seu cos i alliberen una gran quantitat d’aigua d’acord amb l’espai on es produeix l’acció.