Detecció d’incendis

Detecció d’incendis

Detectar un incendi és la fase inicial , per evitar qualsevol dany.
Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir-nos.
Per això és important que els detectors compleixin la major part de superfície possible de la propietat.
Així com assegurar-se de la seva correcta instal·lació i el seu corresponent manteniment.