Extintors CO2

Extintors CO2

Els extintors de CO2 estan formats per un gas que no és combustible i no reacciona químicament contra altres substàncies, per això pot ser útil en molts tipus d’incendis que són incombustible .
Estan dirigits a edificis, oficines, mitjans de transport, pàrquings , etc