Extintors de Pols ABC

Extintors de Pols ABC

Els extintors ABC són models versàtils que poden extingir des de sòlids inflamables, fustes, paper , teixits, plàstics, fins a líquids inflamables i gasos.
Únicament és ineficaç contra focs metàl·lics.
Està format per un compost químic a base de bicarbonat de sosa i un agent hidròfug que impedeix el seu atapeïment per absorció de la humitat ambiental.