Extintors

Extintors

Piros seguretat us ofereix una gran diversitat de extintors d’ aigua, pols ABC, CO2,
Oferim:
Els extintors   certificats, d’acord amb norma UNE-EN 3-7 i UNE-EN 3-10.
Els extintors mòbils d’acord amb en la norma UNE-EN 1866-1.
Y agents extintors  adequats per a cadascuna de les classes de foc.