Extintors

Extintors

Piros seguretat us ofereix una gran diversitat d’extintors d’aigua, pols ABCCO2,
Oferim:
Els extintors certificats, d’acord amb norma UNE-EN 3-7 i UNE-EN 3-10.
Els extintors mòbils d’acord amb la norma UNE-EN 1866-1.
I agents extintors adequats per a cadascuna de les classes de foc.