Mànegues

Mànegues

Les mànegues les utilitzem per al transport d’aigua per a l’extinció d’incendis.
Les mànegues consisteixen en un tub flexible que ajuda als professionals a transportar l’aigua a pressió amb més facilitat.
És un dels productes més utilitzat per als professionals