Normatives

Normatives

 Normativa Contra Incendis d'edificis.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Normativa Contra Incendis d'establiments industrials.

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials. 

Reial Decret 1942/1996, de 5 de desembre, pel qual s’aproba el reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. 

Normativa extintors en vehicles.

Ordre de 27 de juliol de 1999 per la qual es determinen les condicions que han de reunir els extintors d’incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o de mercaderies.