Política de Qualitat

Política de Qualitat

La Direcció de Piros Seguretat, S.L, manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu principal a prestar la màxima atenció a cada una de les  activitats que executem, en cada decisió que adoptem i en cada acció que realitzem.

Aquesta política de qualitat es defineix dins del propòsit de l’organització que és la d’instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis , de qualitat i econòmicament rendibles, i serveix com a marc per l’establiment d’objectius de qualitat.

Aquesta filosofia assumeix en cada un dels departaments mitjançant el fidel compliment del següents principis:

  • Plena satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes i serveis que satisfacin les seves expectatives. Per això, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits dels nostres clients, les seves necessitats i expectatives, amb el fi de setíferes.
  • Controls de manera sistemàtica tots i cada un dels factors rellevants dels quals depèn a les qualitats dels nostres productes i serveis
  • Motivar en matèria de qualitat a tots els nostres Col·laboradors.
  • Totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts
  • Potencia la millora continua del sistema de gestió de la qualitat a travès de l’establiments, d’indicadors, d’acompliment, seguiment de la mesura anàlisi i avaluació d’aquests, així com el plantejament d’objectius de qualitat i millora en les funcions i nivells pertinents d’organització.
  • Obtenir el màxim de beneficis econòmics per l’activitat del negoci optimitza’n l’ús dels recursos associats, incorporant les noves tecnologies.

Aquesta política de qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat.

La Seu d’Urgell, a 30 de Novembre del 2018