Archivo de categoría Productes

Extintors CO2

Els extintors de CO2 estan formats per un gas que no és combustible i no reacciona químicament contra altres substàncies, per això pot ser útil en molts tipus d’incendis que són incombustible .
Estan dirigits a edificis, oficines, mitjans de transport, pàrquings , etc

Extintors de Pols ABC

Els extintors ABC són models versàtils que poden extingir des de sòlids inflamables, fustes, paper , teixits, plàstics, fins a líquids inflamables i gasos.
Únicament és ineficaç contra focs metàl·lics.
Està format per un compost químic a base de bicarbonat de sosa i un agent hidròfug que impedeix el seu atapeïment per absorció de la humitat ambiental.

Grups a pressió

Els grups de pressió es destinen al subministrament automàtic d’aigua a pressió.
Aquest grup de bombardeig principal ha de respondre a les exigències de cabal i pressió d’aigua requerits pels sistemes de protecció contra incendis.
D’aquesta manera, el grup de bombament auxiliar servirà únicament per mantenir, de forma automàtica, la instal·lació a una pressió de rang constant, responent a les variacions de pressió de la xarxa general contra incendis

Columna seca

La columna seca és per a ús exclusiu per a serveis d’extinció d’incendis i està format per un tub buit que pot ser connectat a una font d’aigua a pressió per als bombers.
El seu sistema de funcionament és realment senzill, ja que es tracta d’una xarxa hidràulica pressuritzada amb aigua i filtres de baixada les que, en veure afectades per una incidència directa de la temperatura, perden part del seu cos i alliberen una gran quantitat d’aigua d’acord amb l’espai on es produeix l’acció.

Ruixadors contra incendis

Els ruixadors es un dels sistemes d’extinció contra incendis.
El seu sistema de funcionament és realment senzill en el seu concepte, ja que es tracta d’una xarxa hidràulica pressuritzada amb aigua i filtres de baixada les que en veure afectades per una incidència directa de la temperatura, perden part del seu cos i alliberen una gran quantitat d’aigua d’acord amb l’espai on es produeix l’acció

Detecció d’incendis

Detectar un incendi és la fase inicial , per evitar qualsevol dany.
Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir-nos.
Per això és important que els detectors compleixin la major part de superfície possible de la propietat.
Així com assegurar-se de la seva correcta instal·lació i el seu corresponent manteniment.

Extintors d’aigua

Els extintors d’aigua normalment són utilitzats per a focs tipus A i B
Les principals avantatges de l’Extintor d’aigua es basa en: un contingut no tòxic, no tenen olor, no deixa rastre i 100% biodegradable
A més, l’aigua continguda en l’escuma produeix un efecte refrigerant.
Els extintors d’aigua més AFFF, són aconsellables en recintes amb gènere delicat que s’hagi de protegir de la seva destrucció.

Hidrants

Un hidrant consisteix en un punt de captació d’aigua específic per als bombers.
La seva funció principal és la de proveir aigua als bombers en la lluita contra els incendis. Existeixen dos tipus d’hidrants: les boques d’incendi exteriors i la columna seca.
Per norma general se situen en la via publica, per norma és obligatori la senyalització en la qual s’indica el seu diàmetre nominal, fabricant, número de norma.

 

Sistemes de Detecció d’íncendis

Els detectors d’incendis està format per un conjunt d’elements, equips i sistemes instal·lats amb l’objectiu de detectar ràpidament els seus inicis i amb això possibilitar una intervenció ràpida per a dur a terme la seva completa extinció.
Piros seguretat us oferim, des de centrals analògiques, detectors convencionals, polsadors d’alarmes, sirenes òptiques, tèrmiques, acústiques, etc.
També us oferim recanvis per al seu correcte manteniment.
Qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon o correu electrònic.

Armaris per extintiors

Piros seguretat us oferim tota mena d’armaris per a extintors de diferents estils i mides.
Els armaris per a extintors estan pensats per a protegir els extintors d’ambients perillosos o poc favorables.
Normalment són fabricats en fibra de vidre perquè no hi hagi cap oxidació a més de tindre un elevat impacte ABS.
Oferim armaris per a tota mena d’extintor , tenim també armaris especials .