Archivo de categoría Productes

Detecció d’incendis

Detectar un incendi és la fase inicial , per evitar qualsevol dany.
Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir-nos.
Per això és important que els detectors compleixin la major part de superfície possible de la propietat.
Així com assegurar-se de la seva correcta instal·lació i el seu corresponent manteniment.

Extintors d’aigua

Els extintors d’aigua normalment són utilitzats per a focs tipus A i B
Les principals avantatges de l’Extintor d’aigua es basa en:
un contingut no tòxic, no tenen olor, no deixa rastre i 100% biodegradable
A més, l’aigua continguda en l’escuma produeix un efecte refrigerant.
Els extintors d’aigua més AFFF, són aconsellables en recintes amb gènere delicat que s’hagi de protegir de la seva destrucció.

Hidrants

Un hidrant consisteix en un punt de captació d’aigua específic per als bombers.
La seva funció principal és la de proveir aigua als bombers en la lluita contra els incendis. Existeixen dos tipus d’hidrants: les boques d’incendi exteriors i la columna seca.
Per norma general se situen en la via publica, per norma és obligatori la senyalització en la qual s’indica el seu diàmetre nominal, fabricant, número de norma.

 

Sistemes de Detecció d’íncendis

Els detectors d’incendis està format per un conjunt d’elements, equips i sistemes instal·lats amb l’objectiu de detectar ràpidament els seus inicis i amb això possibilitar una intervenció ràpida per a dur a terme la seva completa extinció.
Piros seguretat us oferim ,des de centrals analògiques ,detectors convencionals , polsadors d’alarmes , sirenes òptiques , tèrmiques , acústiques , etc.
També us oferim recanvis per al seu correcte manteniment.
Qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon o correu electrònic.

Armaris per extintiors

Piros seguretat us oferim tota mena d’armaris per a extintors de diferents estils i mides.
Els armaris per a extintors estan pensats per a protegir els extintors d’ambients perillosos o poc favorables.
Normalment són fabricats en fibra de vidre perquè no hi hagi cap oxidació a més de tindre un elevat impacte ABS.
Oferim armaris per a tota mena d’extintor , tenim també armaris especials .

Senyals d’Emergencia

La senyalització de seguretat i salut en el treball és fonamental per mantenir la seguretat de les diferents àrees , o activitats.
En cas d’emergència la col·locació correcta dels senyals que estiguin dins de les normatives pot garantir la seguretat de moltes persones.
Entre els nostres productes oferim senyals i cartells de senyalització i advertència.

 

Boques d’incedís equipades

 

BIE’S són elements de lluita contra el foc d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats.
La seva funció proporcionar aigua per a l’extinció del foc o refredar les superfícies per evitar l’avançament del foc.
Les boques d’incendi equipades poden ser de mànega semirígida o mànega plana.
Aquests elements han d’estar ben acoblats els uns als altres i estar connectats permanentment a una xarxa de proveïment d’aigua, sempre en posició de càrrega.