Archivo de categoría Productes

Senyals d’Emergencia

La senyalització de seguretat i salut en el treball és fonamental per mantenir la seguretat de les diferents àrees, o activitats. En cas d’emergència la col·locació correcta dels senyals que estiguin dins de les normatives pot garantir la seguretat de moltes persones.
Entre els nostres productes oferim senyals i cartells de senyalització i advertència.

 

Boques d’incendis equipades

 

BIE’S són elements de lluita contra el foc d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats. La seva funció proporcionar aigua per a l’extinció del foc o refredar les superfícies per evitar l’avançament del foc. Les boques d’incendi equipades poden ser de mànega semirígida o mànega plana. Aquests elements han d’estar ben acoblats els uns als altres i estar connectats permanentment a una xarxa de proveïment d’aigua, sempre en posició de càrrega.