Hidrants

Hidrants

Un hidrant consisteix en un punt de captació d’aigua específic per als bombers.
La seva funció principal és la de proveir aigua als bombers en la lluita contra els incendis. Existeixen dos tipus d’hidrants: les boques d’incendi exteriors i la columna seca.
Per norma general se situen en la via publica, per norma és obligatori la senyalització en la qual s’indica el seu diàmetre nominal, fabricant, número de norma.