Ruixadors contra incendis

Ruixadors contra incendis

Els ruixadors es un dels sistemes d’extinció contra incendis.
El seu sistema de funcionament és realment senzill en el seu concepte, ja que es tracta d’una xarxa hidràulica pressuritzada amb aigua i filtres de baixada les que en veure afectades per una incidència directa de la temperatura, perden part del seu cos i alliberen una gran quantitat d’aigua d’acord amb l’espai on es produeix l’acció