Avís legal

Avís legal

AVIS LEGAL
1. OBJECTIUS
El actuals avis legal regula l’ús i utilització del lloc web :http://pirosseguretat.com
Del que és titular Piros Seguretat S.L (El propietari de la web)
La navegació del lloc web del propietari de la web atribueix la condició de l’Usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserva de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint de què les dites condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del propietari de la web, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avis amb la màxima antelació possibles.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de voler accedir i fer ús de la informació i serveis oferts des de el lloc web.
Usuari, a més , se l’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis , la bona fe , l’ordre públic , l’us del tràfic i el present avís legal i respondre enfront del Propietari de la web o enfront a tercers, de qualsevol dany o perjudici que puguin causar com a conseqüència del incumpliment de dita obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent el propietari de la web denegar o retirar l’acces i  en qualsevol moment.
2. IDENTIFICACIÓ
El propietari de la web, en compliment de la llei 34/2002, de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de l’Informació o de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social esPIROS SEGURETAT S.L
 El seu CIF esB25840067
 [DATES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL, EN EL SEU CAS]
3. COMUNICACIONS
Per comuncar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
 Email: info@pirosseguretat.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el propietari de la web es considerarà eficaces, a tots els efectes, quan es realitzen a través de qualsevol mitja dels detallats anteriorment.
4CONDICIONS D’ACCES I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són accés lliure i gratuït. Això no obstant , el propietari de la web poden condicionar a la utilització d’alguns dels serveis oferts en la seva web a la prèvia complementació del corresponents formularis.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dates que comuniqui el propietari de la web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer l’ús adequat dels continguts i serveis del propietari de la web i a no empleats per, entre altres:
a) difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o en general contraris a la llei i l’ordre públic.
b) Introduir en la xarxa de virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar , interrompa o generar errors o danys en els documents electrònics, dates o sistemes físics o lògics del propietari de la web o de tercers persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i a els seus serveis mitjans el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals propietaris de la web presta els seus serveis .
c) Intentar accedir als contes de correu electrónic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de la propietària de la web o de terces i e el seu cas, extreure informació del propietari de la web o de tercers.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de l’informació del propietari de la web o de terces.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari
f) Reprosuir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es conti com l’autorització del titular corresponent als drets o lo legalment permès
g) Recabtar dates amb finalitat publicitaria i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicació amb fins de venta u altres de naturalesa comercial sense que mitjance la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts de la web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i els codis font, constitueixen una obra del qual la propietat pertany al propietari de la web, sense que puguin entendres com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web. Definitivament, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en cada cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedides posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidor.
Connectats a xarxes, ni siguin objectes de ningun tipus d’exportació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareix en el lloc web són propietat del propietari de la web, sense que puguin entendres que l’ús o accés al mateix atribueixi l’usuari dret algun sobre aquests.
La distribució, modificació, cesió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzada per al titular dels drets d’exportació queden prohibits.
L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el propietari de la web i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del propietari de la web del seu contingut o serveis.
Propietari de la web no es responsabilitzarà de l’ús que cada usuari li doni als materials ficats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi basant-se en aquests.

4.1 EXCLUSIÚ DE GARANTIA I RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
El contingut de l’actual lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que és garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni en la seva idoneïtat o útil per l’objectiu específic.
Propietari de la web exclou, fins on permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) L’impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat del contingut trames, difosos , emmagatzemats, ficades a disposició, als que accedeixin a través del lloc web o dels serveis que ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres serveis o elements en els continguts que puguin produir-se alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dates d’usuaris.
c)L’incompliment de les lleis, la bona , l’ordre públic, l’ús de tràfic i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, Propietari de la web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual e industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i de la mateixa imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, el propietari de la web declini qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament al nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web es exclusivament la de la informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereixen aquest lloc web. Propietari de la web no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs web enllaçat; ni suggerí, inviti o recomani la visita d’aquests, pel que tampoc sèrie responsable l’establiment hipervincles per part de tercers.
4.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÌCIT
En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets reals o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, hauran d’enviar una notificació al propietari de la web identificant-se devidament i especificant les supostés infraccions.
4.3 PUBLICACIONS
La informació facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives , plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe a la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web haurà d’entendres com a una guia sense propòsit de validesa legal.
5. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions actuals es regiran per la legislació espanyola